Linea Stargazer podpora SAPLinea Stargazer a Rimini StreetSpinnaker Advanced Partner SAP support

Kontakt  |  +420 245009 120
  1. |
  2. info@lineastargazer.cz

sedm duvodu pro podporu sappodpora pro sap
zavřít

Info:

+420 776 539 054


tsklenarik@lineastargazer.com

Vyber Hodnota Nezavislost

Na rozdíl od většiny programů podpory od prodejců software, alternativní podpora od umožňuje i pokles podpory pro "shelfware" – software, na který jste získali licenci, ale nebyl dosud zaveden.

sedm pdf

Sedm důvodů, proč si držitelé software licencí vybírají alternativní poskytovatele podpory

 

Stáhnout PDF

.

Důvod č. 1:
Podstatné úspory nákladů od poskytovatele podpory


Stále více organizací si myslí, že za jejich roční poplatky za údržbu a podporu, se jim nedostává reálná protihodnota. S rostoucí softwarovou údržbou až na 22% z počátečních poplatků za softwarovou licenci, s neustále vyšším meziročním nárůstem, představují roční náklady na softwarovou podporu významný a rostoucí podíl dnešních IT rozpočtů. Jedna ze studií odhaduje, že se tyto poplatky rovnají jedné třetině rozpočtů IT softwaru.*7 Prodejci softwaru berou rostoucí poplatky za podporu za samozřejmost, celkové IT nároky, včetně poplatků za údržbu softwaru, rostou na rekordních 70% z celkových rozpočtů IT.*8 To výrazně omezuje schopnost organizací investovat do inovací nebo plnit přísná rozpočtová omezení.

 

Alternativní poskytovatelé podpory Vám umožňují snížit náklady na IT a získat tak předvídatelný, nízkorozpočtový model podpory pro budoucnost. Dnes již vysoce spolehlivé služby od alternativních poskytovatelů podpory ušetří minimálně 50% ročních nákladů ve srovnání s poplatky za podporu od prodejců software. Výpočet vašich minimálních ročních úspor nákladů je snadný, stačí vzít Vaši aktuální roční fakturu za podporu od dodavatele software a snížit částku na polovinu.

 

Kromě toho, původní 50% úspora podpory od poskytovatele je jen výchozím bodem.

 

Na rozdíl od většiny programů podpory od prodejců software, alternativní podpora od umožňuje i pokles podpory pro "shelfware" – software, na který jste získali licenci, ale nebyl dosud zaveden. Koneckonců, proč byste měli platit údržbu pro moduly, které nejsou produktivně nasazeny a nevyžadují žádnou podporu? Eliminace poplatků za podporu a shelfware údržbu může snížit vaši celkovou podporu o další procenta, čímž se zvýší okamžitě úspory pro dosavadní položky rozpočtu.

 

Alternativní podpora také eliminuje režii spojenou s opravami softwaru a implementací aktualizací od prodejců software. Prodejci Vám obvykle poskytnou aktualizace se stovkami irelevantních oprav, které vás nutí nejprve analyzovat a pak rozsáhle testovat migrované aktualizace, abyste zjistili, která je pro vás ta pravá. Alternativní podpora je plně individualizovaná a proto eliminuje tyto režijní náklady a rizika. Přední poskytovatelé alternativní podpory mají zkušené inženýry, kteří provedou takovou opravu, která přímo řeší dané problémy, což vám umožní rychle opravit jen to, co skutečně potřebujete.

 

Eliminace dalšího významného nákladu je poskytování podpory pro zákaznické modifikace (customizace) již v základní ceně alternativní podpory
Naopak, prodejci softwaru nezahrnují podporů zákaznických modifikací do svých standardních programů podpory. Místo toho nejprve ověří, že program nebo související kód nebyl před zahájením poskytování podpory změněn. To přinutí uživatele softwarových licencí najmout externí konzultanty nebo najmout vnitřní zdroje pro údržbu změn ve vlastním a důležitém kódu.

 

Úspory nákladů, které vzniknou odstraněním zbytečných aktualizací produktů by také neměly být přehlíženy. Ve skutečnosti tvoří úspory při přeskočení zbytečné aktualizaci (upgrade) produktu často největší úspory podpory klientů. Aktualizace vyžaduje mnoho interních IT zdrojů a drahých externích poradců a její dokončení může trvat měsíce nebo roky. Podrobnou diskuzi o tom, jak si můžete bezpečně prodloužit životnost vaší aktuální a stabilní verze a vyhnout se tak nákladným aktualizacím, si můžete přečíst v další sekci.

 

A konečně, na rozdíl od podpory prodejců software, alternativní poskytovatelé podpory nenavyšují ročně poplatky za údržbu. Tyto roční nárůsty jsou v mnoha případech tak vysoké, jako kdybyste si v podstatě každé tři až čtyři roky "znovu kupovali" licenci. Využitím alternativní podpory se tak můžete se vyhnout těmto stále se zvyšujícím poplatkům, spolu se sankčními poplatky, které si prodejci účtují za provoz stabilní verze po základní době podpory.

 

Lze tedy shrnout, že úspory nákladů díky podpoře od alternativního poskytovatele tvoří nejméně 80% z celkových nákladů na nakoupení programu podpory od prodejců software. Tyto značné úspory můžete využít na udržení klíčových zaměstnanců, podporu strategických iniciativ, nebo si je ponechat jako rezervu.Funkce Standardního podpůrného programu Rimini Street Prodejce SW
Regionální konzultant primární podpory pro každého klienta  
24 / 7 podpora s garancí odpovědi do max. 30 minut  
Daňová a legislativní podpora
Instalace a podpora procesu aktualizací
Podpora konfigurace
Provozní podpora
Aplikační a databázové podpory
Dokumentace oprav
Opravy zákaznických úprav  
Podpora výkonnosti  
Podpora interoperability  
Více než 50% úspora nákladů  
Flexibilní platební období a platební podmínky  

  • sedm duvodu 01
  • sedm duvodu 02
  • sedm duvodu 03
  • sedm duvodu 04
  • sedm duvodu 05
  • sedm duvodu 06
  • sedm duvodu 07

"V naší nedávné studii o dalších postupech Global CIO, jsme se zeptali šéfů IT z celého světa, na čem stráví největší množství času a nejčastější odpovědí bylo toto - přicházením na způsoby, jak ušetřit na domácích operacích, aby se mohli více věnovat projektům zaměřeným na zákazníky."

Bob Evans, víceprezident Global CIO a ředitel InformationWeek

*7 Forrester research, "
ERP Applications – Market Outlook Improves Ahead Of The Architectural Battle,," 2006
*8 " Taking the 'Entitlement' Out of Enterprise Software," Eric Keller, Wapiti LLC, 2006